Komunikat Morze

Warszawa, 09.01.2018 r.

 

Komunikat nr 1

  MORSKIE MISTRZOSTWA KOŁA NR 4 PZW WARSZAWA PRAGA PŁD.

 

 

Zarząd Koła Praga Poł. Nr 4  PZW w Warszawie informuje, że zawody morskie odbędą się: ŁEBA -    03.03.2019r  lub II ter. 09.03.2019r

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników liczyć się będzie data zgłoszenia 

 

1. Teren zawodów.

Morze Bałtyckie w rejonie miejscowości Darłówko , głębokość łowiska od 20 do 35 m.

Zawody jednoturowe zostaną  rozegrane  na kutrze SZMUGLER - ŁEBA

2. Sprawy Organizacyjne

W przypadku niezgłoszenia się zawodnika na zawody lub niedopuszczenia zawodnika do zawodów np. z powodu niepełnej dyspozycji psychofizycznej opłata (wadium-przewidziana na poczet noclegu i wyżywienia) nie będzie zwracana.

Koszty dojazdu zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

W dniu 02.03.2019r. o godzinie 20.00, zostanie przeprowadzone ręczne losowanie stanowisk z tego powodu jest obowiązek przybycia zawodnika na odprawę w Ośrodku Wypoczynkowym . W razie pytań  proszę dzwonić do Romana Kubickiego pod numerem 600 431 162. 

 

       ŁOWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJĄCEJ (PŁYWAJĄCEJ) NA PRZYNĘTY SZTUCZNE.

1. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne,  zabronione jest dozbrajanie zestawów przynętą naturalną.

2. Systemy zbrojenia wędki (kotwica to  haczyk o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych na średnicy maksymalnie 35mm, pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem o rozwarciu tak jak i główka jigowa nie większym niż 20mm, przyponik to bocznik mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej  o długości nie przekraczającej 15cm do miejsca mocowania haczyka lub główki jigowej,  dobiegacz to przyponik doczepiony do przynęty głównej:

 a. przynęta główna (pilker) uzbrojona w sposób elastyczny w jedną kotwicę, pojedynczy haczyk lub w tzw. dobiegacz, / rysunek nr.2/, /rysunek nr.3/

 

 
   

 Rys 2 b. przynęta jak wyżej oraz pojedynczy haczyk (główka jigowa) na przyponiku zawieszonym nie dalej jak 40cm od punktu zawieszenia przynęty głównej, /rysuneknr.4/

 

c. zestaw składający się z nieuzbrojonego obciążenia i dwóch lub jednego przyponiku z pojedynczym haczykiem            (główką jigową), gdzie górny przyponik jest zawieszony nie dalej jak 80 cm od punktu zawieszenia obciążenia a dolny powyżej obciążenia    (rysunki nr.5 inr.6)

  

3. W czasie wykonywania rzutu za głowy  należy szczególna uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie , przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób, znajdujących się na pokładzie.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  ZAWODÓW  W-WA PRAGA POŁ. 4

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Uwagi

 

 

02.03.2019r

 

1.                   

Do godz. 19.00

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.

Potwierdzenie udziału w sekretariacie zawodów.

 

2.                   

        19.00

Kolacja

 

3.                   

        19.30

Otwarcie zawodów.

 

4.                   

        20.00

Odprawa techniczna z zawodnikami. Sprawy organizacyjne. Losowania stanowisk.

 

 

 

                               03.03.2019r.

 

5.                   

        05.00

Śniadanie

 

6.                   

        06.00

Zbiórka zawodników w sektorach /przy kutrze/. Sprawdzenie obecności.

 

 

7.                   

 06.00~~16.00      

Wyjście kutra w morze

 

8.                   

        17.00

Obiad

 

9.                   

        17.30

Ogłoszenie wyników