2019-02-17 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE za 2018