Informacja dla osób przetrzymujących łodzie w przystaniach koła nr 4

Zarząd Koła nr. 4 prosi wszystkich użytkowników przetrzymujących łodzie w 2020 i chcących kontynuować w 2021 na przystaniach Zegrze-Rybaki lub przystań SUM na Wale Miedzeszyńskim o uregulowanie opłat do dnia 30 kwietnia 2021 zgodnie z obowiązującymi cennikami. Po tym terminie Zarząd nie gwarantuje miejsca w przystaniach dla osób które wynajmowały miejsca w przystaniach w 2020 roku.

Opłaty można wnosić na numer konta 83 1090 1883 0000 0001 3698 5773 Bank Santander

W tytule proszę podać numer łodzi której dotyczy opłata.

 

Cennik Zegrze-Rybaki https://kolo4.ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5842.pdf

Cennik SUM https://kolo4.ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5841.pdf

Z poważaniem Zarząd Koła nr. 4