Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła nr. 4 Warszawa Praga Południe

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

KOŁO NR. 4 W WARSZAWIE ZAWIADAMIA ŻE W DNIU 17 LUTEGO 2019 O GODZINIE 9:30 (w pierwszym terminie), O GODZINIE 10:00 (w drugim terminie) ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR. 4 WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE ZA ROK 2018.

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła nr. 4

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła.
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Koleżeńskiego
  1. Dyskusja.
  2. Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu koła na 2019 rok.
  3. Wybory uzupełniające do władz i organów.
  4. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW, ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU.

UCZESTNICTWO Z WAŻNĄ LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ.

 

ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)