Ważna informacja - szafki w wiacie Zegrze Rybaki

Zarząd Koła nr. 4 zwraca się z prośba do wszystkich wędkarzy korzystających z wynajmu szafek w stanicy na Zegrzu o dopełnienie formalności związanych z szafkami. Każda szafka, która nie posiada opłaty na bieżący rok, oraz nie jest prawidłowo oznakowana naklejką koła po 18 listopada 2018 zostanie komisyjnie otwarta a rzeczy uznane jako porzucone. Na każdej takiej szafce została naklejona informacja, której treść można przeczytać poniżej.

 

Pieczątka Koła

Zarząd Koła Nr 4 PZW informuje ze z powodu braku opłat za 2018 rok za szafkę z dniem 18 listopada 2018 roku zostaje rozwiązana umowa o dzierżawę ternu pod szafkę na terenie Przystani Zegrze Rybaki. Jednocześnie Zarząd Koła informuje ze w dniu 18 listopada 2018 r. szafka zostanie komisyjnie otwarta. Rzeczy znajdujące się w niej zostaną zapakowane do worka i złożone na terenie przystani i będą traktowane jako minie porzucone.

Zarząd Koła PZW Nr 4 Warszawa Praga-Południe informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny usuniętych rzeczy i sprzętu jednocześnie przypomina obowiązujący paragraf regulaminu i umowy zawieranej z użytkownikiem.

  1. W przypadku zaległości w opłatach przekraczających okres 12 miesięcy, najemca oświadcza ze traktuje pozostający na przystani sprzęt jako świadomie porzucony przez najemcę co w myśl artykułu 180 KC uznaje się za wyzbycie rzeczy ruchomej. Upoważnia to władze Koła PZW Nr 4 na podstawie artykułu 181 KC do podjęcia stosownych czynność i zmierzających do kasacji sprzętu, lub jego sprzedaży w celu uzyskania środków przeznaczonych na pokrycie zadłużenia byłego właściciela sprzętu na rzecz Koła PZW Nr 4.

Zarząd Koła Nr 4 PZW

Wasze komentarze (0)