Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2020 Koła nr. 4 kadencja 2017-2020

W dniu 02-10-2021r. w siedzibie Koła nr 4 na Twardej 42 w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła nr 4 za rok 2020.

W związku z trwająca pandemią i brakiem możliwości organizacji zebrań i wyborów na początku 2021 roku, oraz zgodnie z komunikatem L.dz.org.1144/2021 OM PZW z dnia 13-08-2021, oraz:

1. uchwałą nr 349/VII/2021 ZG PZW z dnia 30 lipca 2021 r w sprawie przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim.

2. Uchwałą nr 350/VII/2021 z 30 lipca 2021 r w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku wędkarskiego oraz określenia terminów praz przygotowawczych

3. Zarządzenia nr 45/2021 z 13-08-2021 Pełnomocnika ZG PZW p.o. Okręgu Mazowieckiego PZW w sprawie zwołania VI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów praz przygotowawczych.

Zarząd Koła 4 na zebraniu w dniu 02-10-2021 przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2020 wraz z podsumowaniem kadencji 2017-2020.

Walne zgromadzenie członków Koła nr 4 w głosowaniach przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego stosownymi uchwałami.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej głosowaniu członków Koła nr 4 udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła nr 4 i podjęto stosowna uchwałę.

W kolejnej części przystąpiono do wyborów Prezesa Koła nr 4, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2021-2024.

W wyborach na Prezesa Koła nr 4 w głosowaniu jawnym wybrano Tadeusza Kosakowskiego.

Serdecznie gratulujemy ponownego wyboru Nowemu Prezesowi!

Do Zarządu Koła nr 4 wybrano następujące osoby: Bogdan Penconek, Roman Kubicki, Dariusz Majewski, Magdalena Ruta, Hubert Tys, Bogdan Bluszcz, Adam Borowiecki, Mariusz Gawron, Stanisław Storma, Roman Ładno, Rafał Putek.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Waldemar Laskus, Piotr Łapiński, Maria Krzyszkowska, Beata Rembecka, Marek Sulak.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano następujące osoby: Tomasz Łapiński, Tadeusz Wicha, Zbigniew Pietrów, Grażyna Borowiecka, Grzegorz Konowalski.

Następnie przystąpiono do wyboru delegatów i zastępców delegatów do VI Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego na dzień 12 luty 2022. Na delegatów wybrano: Tadeusz Kosakowski, Bogdan Penconek, Hubert Tys, Tomasz Łapiński, Stanisław Storma. Zastępcami zostali: Bogdan Bluszcz, Roman Walaszek, Grzegorz Konowalski.

Załączniki:

Sprawozdanie z działalności Koła nr 4 za rok 2020 (kadencja 2017-2020).

Protokół z przebiegu obrad.

Plan pracy Koła nr 4 na 2022 r.

Uchwały 349/VII/2021, 350/VII/2021, komunik L.dz.org.1144/2021 OM PZW, Zarządzenia nr 45/2021

Wasze komentarze (0)