Prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 141

Zarząd Koła nr. 4 dziękuje wszystkim którzy oddali prace i mamy wielką nadzieję, że przyczyni się to w znacznym stopniu do zwiększenia świadomości ekologicznej