Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA NR 4

Kadencja 2017-2020

 Tadeusz Kosakowski - Prezes Koła 
 Bogdan Penconek - I Wiceprezes / sekretarz 
 Roman Kubicki - II Wiceprezes ds. sportu 
 Dariusz Majewski - III Wiceprezes Gospodarz Koła 
 Magdalena Ruta - Skarbnik Koła
 Roman  Ładno - Komisja Gospodarcza 
 Hubert Tys - Rzecznik Dyscyplinarny i promocji wędkarstwa 
 Mariusz Gawron - Przewodniczący komisji sportowej 
 Stanisław Storma - Sędziowska 
 Bogdan Bluszcz - Egzaminacyjna 
 Adam Borowiecki - Ochrony Środowiska 
 Tomasz Drabek - Młodzieżowa i Współpracy z sekcjami 

 

Komisja rewizyjna

 Waldemar Laskus - Przewodniczący 
 Piotr Łapiński - Wiceprzewodniczący 
 Maria Krzyszkowska - Sekretarz 
 Marek Sulak - Członek 
 Beata Rębecka - Członek 

Sąd Koleżenski

 Tomasz Łapiński - Przewodniczący 
 Tadeusz Wicha - Wiceprzewodnicący 
 Teresa Bluszcz - Sekretarz 
 Grażyna Borowiecka - Członek 
 Paweł Łapiński - Członek

Komisja Egzaminacyjna
 Bogdan Bluszcz - Przewodniczący 
 Zdzisław Kuśmierczyk - Członek 
 Bożena Zapaśnik - Członek 
 Grażyna Borowiecka - Członek 

Zebrania Zarządu Koła Nr 4 odbywają się w poniedziałki w godz. 17 - 18