Historia

 

 

  19 marca 1950r. powstało Koło Nr 4

 

 

Pierwszym prezesem nowo powstałego Koła był Zygmunt Kowalewski ( 1950 - 1954 ),  zaś następnymi byli:

 - Zygmunt Kopeć ( 1955 - 1968 )

 - Stefan Falęcki ( 1969 - 1980 )

 - Ryszard Sołśnia ( 1981 - 1988 )

 - Andrzej Warchoł ( 1989 - 2017 )

od 2017 prezesem Koła jest Tadeusz Kosakowski 

  Początki były trudne, ale miłośnicy wędkarstwa wytrwale i z wielkim zaangażowaniem budowali wizerunek Koła Nr 4.

 W 1952r. została założona Przystań "SUM"nad Wisłą, która znajdowała się na barce rzecznej, na której odbywały się spotkania członków Koła. Jednak pod koniec lat 50-tych została owa przystań przeniesiona na obecne miejsce, obok Osiedla Gocław.

  W latach 60-tych grupa miłośników wędkarstwa i członków Koła, postanowiła rozpocząć działalność na Warmii i Mazurach. Po długich i cierpliwych poszukiwaniach znaleziono obiekt do zagospodarowania. Trudności w porozumieniu z władzami oraz Państwowym Gospodarstwem Rybackim, zakończyły się w 1963r. podpisaniem umowy i rozpoczęto dzierżawę terenu.

Zaczęła się rozbudowa schroniska (postawiono domki, dokonano remontu i modernizacji budynku murowanego, wybudowano pomosty i sanitariaty, doprowadzono energię i wodę) przy współudziale aktywu Koła i Zarządu Okręgu Stołecznego Warszawskiego PZW. Był to pierwszy etap gospodarowania Koła Nr 4 na terenie schroniska "Świętajno".

  Z roku na rok ośrodek stawał się coraz bardziej atrakcyjny, i tak się dzieje do dnia dzisiejszego...

  Koło Nr 4 było i jest zrzeszeniem dobrowolnym i działającym w środowisku lokalnym, świadczy o tym fakt, że powstawały Sekcje Wędkarskie przy zakładach pracy działających na terenie Dzielnicy Praga - Południe.

  Obecnie Koło Nr 4 Warszawa Praga - Południe liczy ponad 3000 członków.

 

   W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować Koledze Januszowi Dublenko za udostępnienie materiałów archiwalnych oraz za prowadzenie kroniki Koła